Diễn đàn

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cấp phép sai quy định tại dự án có hơn 3ha đất công không qua đấu giá?

 Mặc dù trong dự án có đất công nhưng Khu dân cư Vườn Xuân vẫn được chấp thuận chủ trương và cấp phép xây dựng. Cơ quan chức năng có làm đúng theo luật định để cấp phép cho dự án này?

Phối cảnh dự án Khu dân cư Vườn Xuân

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Đông Dương (Công ty Đông Dương) có văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư ngày 20/2/2019 và văn bản 1504/CV-BĐS.ĐD ngày 15/4/2019. Sau đó chỉ 30 ngày, Sở Xây dựng tỉnh có Tờ trình 52/SXD-TTr ngày 15/5/2019 lên UBD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Vườn Xuân.

Trong Quyết định chủ trương đầu tư số 1238/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ vào Luật Đầu tư 2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP và Luật Nhà ở 2014, Nghị định 99/2015/NĐ-CP và Thông tư 19/2016/TT-BXD, Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT để chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Khu dân cư Vườn Xuân do Công ty Đông Dương.

Tuy nhiên khu đất của dự án chưa hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của Công ty Đông Dương. Trong khu đất này vẫn còn có đất công chưa giải quyết xong về mặt thủ tục. Thủ tục chuyển đổi cũng chưa hoàn tất.

Luật sư Trần Đức Phượng (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo quy định Khoản 3 Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP chi tiết Luật Nhà ở 2014 thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc điểm a Khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư thì hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Cơ quan chủ trì thẩm định phải lấy ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng về các nội dung có liên quan đến nhà ở nếu dự án do UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, Quyết định chủ trương đầu tư số 1238/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Sở Xây dựng trình UBND tỉnh không có các nội dung theo quy định bắt buộc phải có tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 99/2015/NĐ-CP chi tiết Luật Nhà ở, không có các thông tin cụ thể về diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng để làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở, diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội (chỉ quy định chung chung việc “nghiên cứu bố trí quỹ đất ở tại khu vực dự án để xây dựng nhà ở xã hội” nhằm bổ sung nhà ở xã hội cho địa phương).

Theo Luật sư Phượng, việc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận hồ sơ để thực hiện theo trình tự, thủ thủ của Luật Đầu tư là sai với quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư 2014 và Điều 28 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở 2014 quy định đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật đầu tư.

“Đúng ra, Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ quan tiếp nhận thực hiện theo trình tự, thủ tục của Luật Đầu tư 2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi đến các cơ quan (trong đó có Sở Xây dựng) lấy ý kiến, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh. Ở đây Sở Xây dựng lại nhận hồ sơ là không đúng thẩm quyền, từ đó dẫn đến trình tự, thủ tục trình UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra Quyết định chủ trương dự án đầu tư số 1238/QĐ-UBND là sai pháp luật nghiêm trọng.

Mặt khác, trong Quyết định chủ trương dự án đầu tư số 1238/QĐ-UBND không thực hiện đúng nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 99/2015/NĐ-CP chi tiết Luật Nhà ở và không rõ ràng về diện tích đất của khu dự án, quyền sử dụng đất của nhà đầu tư, việc bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất không qua đấu giá, không qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư”, Luật sư Phượng phân tích.

Với những vi phạm nghiêm trọng Luật Đầu tư 2014, Luật Nhà ở 2014, Luật Đất đai 2013 thì UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần hủy Quyết định chủ trương đầu tư số 1238 và thực hiện lại trình tự, thủ tục theo đúng quy định Luật Đầu tư, trong đó, dự án cần phải đưa ra đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định Nghị định 25/2020/NĐ-CP, Luật sư Phượng nhận định.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục làm rõ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại dự án này trong các số báo sau.

Điều 33. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm:

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Nguồn: Nhóm PV điều tra/PLVN

https://baophapluat.vn/goc-nhin-ban-doc/ba-ria-vung-tau-cap-phep-sai-quy-dinh-tai-du-an-co-hon-3ha-dat-cong-khong-qua-dau-gia-520879.html

Đang quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *