Cộng đồng, Diễn đàn, Đấu thầu - Đấu giá

Hòa Bình công khai “tuyển dụng” nhà đầu tư Khu đô thị Trung Minh B 775 tỷ đồng

UBND tỉnh Hòa Bình vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Trung Minh B, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình.

Theo đó, Tỉnh sẽ lựa chọn nhà đầu thưc thực hiện Dự án theo hình thức chỉ định thầu. Thời gian lựa chọn nhà đầu tư từ tháng 7/2020. Phương thức lựa chọn một giai đoạn một túi hồ sơ.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện Dự án là 775 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án: 598 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 177 tỷ đồng.

Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư vào dự án. Hiện trạng đất xây dựng Dự án là khu đất trồng lúa, trồng mầu, ao và đường nội đồng; địa hình thấp trũng. Hình thức sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án là rộng rãi quốc tế.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng một phần nhu cầu phát triển nhà ở của Thành phố cũng như tỉnh Hòa Bình, tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư và tạo nguồn thu cho ngân sách các cấp.

Nhà đầu tư quan tâm đến dự án có thể tham khảo thêm thông tin dưới đây:

Nguồn: Hệ Thống đấu thầu điện tử (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)